Retourneren


Recht van terugtrekking en annuleringsformulier voor consumenten

Als u de klant bent, dat wil zeggen met ons een overeenkomst heeft gesloten dat niet wordt toegeschreven aan uw commerciële of zelfstandige beroep, dan hebt u het volgende annuleringsrecht:

recht van Intrekking

Annuleringsrecht

U heeft het recht om binnen 14 dagen zonder opgaaf van reden de overeenkomst te annuleren. De annuleringstermijn bedraagt 14 dagen vanaf de datum waarop u, of een derde partij door u aangewezen en die niet de vervoerder is, de artikelen in ontvangst hebt of heeft genomen. In het geval van een aankoop waarbij verschillende goederen in delen worden geleverd, heeft u, of een derde partij door u aangewezen die niet de vervoerder is, bedenktijd vanaf de datum waarop het laatste deel is geleverd.

Om gebruik te maken van uw annuleringsrecht, dient u ons (MARDESCO BVBA, Elizabethlaan 158D/51
8300 Knokke-Heist, e-mail info@zeitschild.be) middels een eenduidige verklaring (bijvoorbeeld een per post verzonden brief of e-mail) over uw beslissing de aankoop te annuleren te informeren.

U kunt daarvoor gebruik maken van het bijgevoegde modelformulier. Dat is echter niet verplicht.

Om de herroepingstermijn na te leven is het voldoende uw mededeling betreffende uw herroepingsrecht te versturen voordat de herroepingstermijn is verstreken.

Gevolgen van herroeping

Ingeval u de overeenkomst herroept, dienen wij de daarmee verband houdende totaalprijs, inclusief de verzendkosten (met uitzondering van de extra kosten die ontstaan doordat u een alternatieve wijze van levering dan de door ons aangeboden, voordeligste standaardlevering heeft gekozen), terug te betalen, uiterlijk binnen veertien dagen vanaf de dag waarop de mededeling over de herroeping van de overeenkomst is ontvangen. Voor deze terugbetaling gebruiken wij hetzelfde betaalmiddel dat u bij de oorspronkelijke transactie heeft gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen; in geen geval worden in verband met de terugbetaling kosten aan u in rekening gebracht.

Wij kunnen de terugbetaling opschorten totdat de ongebruikte, ongeopende goederen retour zijn ontvangen.

U dient de goederen snel en in elk geval niet later dan binnen 14 dagen terug te sturen of bezorgen aan MARDESCO BVBA, Elizabethlaan 158D/51 8300 Knokke-Heist, vanaf de datum waarop u ons informeert over de annulering van deze overeenkomst. U bent op tijd als u de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 dagen is verstreken.

De kosten voor het retourneren van de artikelen zijn voor onze rekening.

U bent alleen aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen, dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en het werking van de goederen vast te stellen.

Uitsluiting van het herroepingsrecht

Het herroepingsrecht is niet van toepassing op overeenkomsten betreffende de levering van goederen die om gezondheidsredenen of op grond van hygiëne niet geschikt zijn om terug te sturen als de verzegeling na de levering is verwijderd.

Einde van de annuleringsvoorwaarden

Recht van terugtrekking en annuleringsformulier voor consumenten